Stolní kalendář na rok 2024

Jak vypadat a cítit se skvěle celý rok
Cena
169 Kč 89 Kč

Image zranění (Vnitřní psychologická zranění)

“Zapomeňte na to, kým byste podle svých představ měli být a přijměte to, kým jste.”

Jako děti se rodíme s čistým srdcem. Jsme nepopsaný list. Přišli jsme na svět s otázkami, na které jsme neznali odpovědi. Ta nejčastější byla “kdo jsem?” To, co však následovalo, je již jiná otázka…naše sklony ke snění se začaly zamlžovat omezujícími pochybnostmi o sobě.

Image zranění jsou naše vnitřní psychologická zranění z dětství a dospívání, která se vztahují k našemu tělu a k tomu, jak vypadáme, jaké máme schopnosti a jak se chováme. Většina z nás byla někdy kritizována, jak vypadá, jak má tvarované tělo, jaké nosí oblečení nebo za něco, co má co do činění se vzhledem. Na tato zranění se těžko zapomíná. Výrazně poškozují náš vztah k našemu tělu, k oblečení, k našemu osobnímu stylu…Někdy tyto komentáře nejsou míněné tak, aby zraňovaly, přesto díky naší vlastní interpretaci nás zraňují.
Ze současných poznatků psychologie vyplývá, že obraz mladého člověka o sobě a jeho sebeoceňování mají naprosto klíčový význam pro jeho psychické zdraví a rozvoj charakteru.
I ty Vaše největší kvality a krása zůstávaji často zablokovány díky různým druhům zranění. Jako když si zlomíme ruku - ruku je třeba správně léčit, jinak ji nelze v budoucnu plnohodnotně používat.
Image zranění je minimálně stejně vážné, často podstatně horší, ale není na první pohled vidět.
A to je ten PROBLÉM! I vy je máte a bráni vám v plnohodnotném životě.
\" Ty teda vypadáš\" - \" Tohle nemůžeš\" - \" Na to nemáš”
Fyzický vzhled je většinou prvním a nejčastějším objektem poznámek a srovnávání. Z toho plyne, že pro mnohé z nás se stává vážnou překážkou sebepřijetí.
Stačí se podívat do zrcadla a sám sebe se opravdu poctivě zeptat:
„Mám rád toho člověka, kterým fyzicky jsem?“
„Jak můj zevnějšek ovlivňuje mé sebepřijetí?“
Cokoliv jiného, než upřímná odpověď je špatný začátek. V zrcadle vidíte člověka, kterému ubližujete nejvíce
Zkuste si promítnout ve své hlavě:
Kolikrát jste neustále zvažovali, co si ostatní myslí nebo srovnávali svůj vzhled a schopnosti s druhými lidmi?
Kolikrát jste přijali za své to, co vám říkali rodiče, příbuzní, kamarádi…?

Tato slova jsou do nás hluboko vepsána a utvářejí naše přesvědčení o sobě, která nás poznamenala. Uvěřili jsme lžím o sobě a vynesli konečný rozsudek nad sebou bez skutečné znalosti vlastní osoby. Nepravdivý sebeobraz, komplexy méněcennosti, pocity nedostatečnosti, nám zkreslily vnímání sama sebe. Zahrnuje to i pocity, které v nás tyto informace vyvolávají.
Jen neochotně se vzdáváme představ o sobě samých. Vidím kolem sebe krásné a schopné lidi, ale oni sebe nevidí krásnými a schopnými. Často si i hájí svůj sebeobraz o nízké sebehodnotě a naopak přeceňují hodnotu druhých lidí.

Vnitřní psychologická zraněni se zdají být neviditelná, ale opak je pravdou, zanechávají hluboké stopy a často je vlečeme s sebou nevyřešená po zbytek našeho života. Brání nám zvýšit si svoje vědomí vlastní hodnoty a sebeúctu, přijmout se takoví, jací jsme, a to je velmi vážná věc. Nedovolí nám vnímat pravdivě sami sebe. Bojíme se být sami sebou, protože se bojíme dalších zranění, nebo díky jim vlastně ještě vůbec nevíme, kdo ve skutečností jsme a kým se můžeme stát. Vzdát se starých představ o sobě je však základní věcí potřebnou k sebepřijetí a růstu. Musím se naučit zbavovat ustrnulých představ o tom, kdo si myslím, že jsem. Musím si uvědomit, že jsem jediné a jedinečné já, osoba, která se stále učí, proměňuje a roste. A především musím vědět toto: jsem tím, kým mám být a jsem plně vybaven k tomu, co mám se svým životem udělat.

Všechny naše problémy fyzického, emocionálního i duševního rázu vznikají v závislosti na citových zraněních jakými jsou především odmítnutí, ponížení, opuštění, zrada a křivda. Abychom je nemuseli vidět ani cítit, začneme si vytvářet masky pro svoji ochranu. Maska je náš obvaz, kterým se pokoušíme skrýt to, co jsme ještě nechtěli vyřešit, ať před sebou samými nebo před druhými lidmi. Obvaz nás však neléčí, ale jen překrývá ránu, a to není řešení. Překážka se musí odstranit a ne zamaskovat. Na cestu léčby můžeme nastoupit jen pokud jsme ochotni identifikovat skutečnou příčinu našeho vnitřního zranění a objevit a pojmenovat masku, kterou jsme si kvůli němu nasadili. Nemůžeš vědět KDO jsi, protože se za něco schováváš!
Našimi vnitřními psychologickými zraněními je často pokroucen náš charakter, zpřeházeny hodnoty a to hlavní - absolutní nevědomost KDO vlastně jsem. Ano, vnitřní zranění nám brání, abychom našli své pravé JÁ a byli opět sami sebou, jak tomu bylo v nejrannějším dětství.

Smysl, který přikládám těmto slovům, je podrobně vysvětlován na mých osobních sezeních s klienty a na mých skupinových seminářích.

Proč je toto důležitější, než cokoli jiného v našem životě?

Když máme pohled špatný sami na sebe, tak to také bude vidět.
Na to, abychom přestali být v zajetí svých vnitřních zranění, musíme občas sestoupit hodně hluboko a podívat se i na věci, kterých se možná bojíme. Přijmout a přiznat to, co nás brzdí, spoutává, svoje omezení, nedokonalost a zranitelnost, a tím konečně prožít ohromnou svobodu. V opačném případě zůstaneme jimi zbytečně uvězněni po celý svůj život.

Nedovolte, aby tou největší překážkou, na kterou narážíte jste byli právě VY sami.

Cílem této konzultace nebo koučinku nebo skupinového semináře je především sebepřijetí toho, co mám a rozvoj toho, co mohu změnit:
Provedu vás cestou, kdy se podíváme na to, co nevidíte, nechcete vidět nebo nedokážete sami překonat. Jaká jsou vaše nejbolestivější omezení. Jaké hluboké pravdě o sobě se nejvíce bráníte. Neexistuje žádný důležitější názor než ten, který si utvoříme o sobě, neboť ten se týká samé podstaty naší esistence.

-objevíte to, co vás brzdí a spoutává
-pojmenujete si překážky, které stojí v cestě k přijetí sebe sama
-přestanete si hájit svůj sebeobraz o nízké sebehodnotě
-přestanete přeceňovat hodnoty druhých lidí
-odbouráte vnímání sami sebe postavené na názorech druhých lidí
-naučíte se, jak přeměnit negativní image těla na pozitivní
-přestanete bloudit a pochybovat o tom, kdo jste
-přestanete si hrát na oběť
-sundáte masky a začnete hrát svoji vlastní roli
-pochopíte, že podstatou zdravého sebevědomí je vědomí, že můžeme a smíme být takoví, jací jsme
-uvidíte svoji vnitřní krásu, svoje vnitřní kvality a způsob, jak je autenticky ukázat světu…

 

Objednávka