Stolní kalendář na rok 2024

Jak vypadat a cítit se skvěle celý rok
Cena
169 Kč 89 Kč

Začarovaný kruh aneb Když nejsme sami sebou

Nedobrovolně jsme byli vtaženi do začarovaného kruhu. Proto často reagujeme podle „společenských norem“, máme obavy z reakcí okolí a zraňujeme sami sebe. A víte, kdo to nejvíc odnáší? Jsme to my. Dovolte si z tohoto začarovaného kruhu vystoupit a osvoboďte se! 

V mnoha případech vycítím, když člověk přede mnou není opravdový, když si na něco hraje.

Proč neumíme nebo nechceme být přirození a sami sebou? Proč nezvládáme umění říci NE?

Odpověď můžete sami objevit, když se znovu ponoříte do vzpomínek na průběh svého dětství.

Právě vaše dětství je důvodem, proč se dnes chováte tak, jak se chováte!

Je to vážný důsledek toho, že nám už od útlého dětství a v dospívání byly vštěpovány hodnoty, které nepocházely z naší hlavy. Náš život se proto odvíjí tak, jak jsme si nikdy nepřáli, ani neplánovali. Jedeme v zajetých vzorcích. Příliš často jsme říkali, a vlastně říkáme doposud, ANO věcem a situacím, které jsme ve skutečnosti vůbec nechtěli a nechceme.

Nesměli jsme říkat NE. Vždyť naše NE by stejně nebylo tehdy bráno vážně.

Báli jsme se říkat NE, protože by nás za to neměli rádi.

A tak jsme se naučili (dovolili jsme) na našem putování k dospělosti sebou nechat manipulovat, nechat si spoustu věcí líbit, a to nás uvěznilo. Začali jsme zavírat svoje srdce před ostatními, začali jsme hrát hlavní roli v příběhu někoho jiného, ne v tom našem. Zavedlo nás to příliš daleko od sebe samých.

Jak často děláte něco, při čem se necítíte dobře?

Vůbec si neuvědomujeme, jak sami sebe tím oslabujeme a zneužíváme. Máme tak velký strach, abychom neztratili nebo nezranili druhé, že zraňujeme raději sami sebe. Podléháme vlivům, které nás nutí chovat se proti své přirozenosti.

A tak potichoučku, krůček po krůčku ztrácíme to nejcennějšísvou SEBEÚCTU a svoje sebevědomí. Připadáme si méněcenní a myslíme si, že nejsme dost dobří. A ostatní kolem nás lehce prokouknou, kde jsme slabí a zranitelní, neberou nás vážně a začnou s námi jednat (někdy nevědomky) ku svému prospěchu. My totiž uvěříme našemu pocitu a získáme neměnné přesvědčení, že z tohoto začarovaného kruhu už není možné dostat se ven. Mohu vás ubezpečit, že to bude možná těžké, ale ne nemožné. Ztracené sebevědomí jen zakryly vaše vlastní pochybnosti.

Kdysi v minulosti jsem na přednášce slyšela jednoho člověka říkat, že aniž si to uvědomujeme, pokaždé říkáme NE. Když neřekneme NE své práci, svému šéfovi, kolegovi, v tu chvíli jsme ho právě řekli svému partnerovi, svým dětem, svému zdraví, svému odpočinku, svému koníčkuNesmírně mne ta myšlenka oslovila. Do té doby jsem to takto nevnímala.

Vaše milovaná dcera má v podvečer taneční vystoupení a celou svojí bytostí touží vidět vás v první řadě. Vždyť tančí především pro svého tátu. Váš šéf však po vás žádá neodkladnou práci, která se musí do večera zvládnout, nesplnění úkolu ohrožuje vaši slibnou kariéru. A je to tady.

Jedno NE musí být vždy vysloveno! Možná si teď říkáte, vždyť to je přece jasné jak facka, ale ruku na srdce, kdo jste o tom opravdu do hloubky přemýšleli a hlavně, jak jste s tím poznáním naložili? Proč ještě nevymizela z našich životů ta profláknutá věta: Nestíhám!

Před lety mne můj známý požádal, abych mu půjčila domů originály CD Jona Bon Joviho. Sevřelo se mi srdce, byla to situace, do které jsem se nechtěla dostat. Znáte to? Vše byste dali za to, aby tato prosba nikdy nebyla vyslovena. Auproč to jen řekl? Všechna ostatní CD ráda půjčím, jen tato ne! Přála jsem si být krtkem. Ještě teď po letech si živě vybavuji tu situaci i to, co jsem při tom cítila. Uvnitř ve mně nastal neúprosný zápas. Známého jsem měla ráda, nechtěla jsem, aby se ho moje odmítnutí dotklo, ale na druhé straně jsem věděla naprosto přesně, že pokud mu CD půjčím navzdory svým pocitům a nebudu poslouchat sama sebe, budu se cítit ještě hůř, až odejde s mými nejmilovanějšími klenoty. Budu se obviňovat za svoji zbabělost a rezignaci. Bude mi zkrátka pod psa a určitě k sobě uvnitř nebudu mluvit laskavě.

Odmítnout přátele je obzvláště těžké. Bojíme se, že ztratíme jejich přátelství, a děláme si starosti (často zbytečné) s tím, co o nás řeknou ostatním lidem.

V hlavě se mi bleskově odvíjely různé katastrofické scénáře, které určitě nastanou: budou poškrábané, zdevastované, možná je už nikdy nedostanu zpět. I známé průpovídky chceš-li o něco přijít, půjč to!

Pocítila jsem najednou hlubokou touhu rozhodnout se podle svého srdce.

A tak jsem známého ujistila, že ho mám ráda, že si ho vážím, ať si to nebere osobně, CD Bon Joviho mu však nepůjčím, protože je nepůjčím nikomu na světě. A bylo to venku. Obrovská úleva. Žádné trapné výmluvy, argumenty PROTOŽE, PROČ ne

A hle, on můj postoj respektoval. A světe div se, nepřestal mě mít rád, neurazil se. To je totiž ta největší překážka, která stojí v cestě našemu vlastnímu názoru. Máme obavy, že nás lidé nebudou mít rádi, nepřijmou nás, odmítnou a odsoudí nás, ale opak je pravdou. Byla jsem na sebe hrdá a na našem vztahu se nic nezměnilo. Od té doby se mi všechny další situace zvládaly lehčeji a lehčeji a dnes je autenticita mojí přirozeností a nejhlubší podstatou.

Tímto příběhem vás chci inspirovat k tomu, že říkat opravdové NE nebo ANO většinou nebývá tak těžké, jak si myslíme. To jen ve svém nitru máme nevědomé programy, které nás brzdí. Je to však potřebný první krok k budování své opravdovosti. Říkáme tím ANO svému životu. A to nás posiluje a naplňuje energií.

“Často i malé kroky změní celou naši bytost. – Pierre Franckh

Jistě si teď vzpomenete na nějakou takovou situaci, která se dotkla přímo vašeho života. Přesně se vám vybaví pocity, kdy byste bývali raději řekli NE, ale neudělali jste to. Co byste udělali dnes, s odstupem času?

Naučit se odmítat je přirozenou součástí našeho vývoje.

Možnost volby je jedna z nejlepších věcí, kterou jsme dostali do vínku. Bez ní bychom se podobali robotům bez vlastní vůle. Když začnete dobře chápat slovo NE, můžete toto slůvko využít ve svůj prospěch. Není třeba se ho bát. Je to cenný nástroj, který nám dovoluje tuto volbu využívat. Přivede vás to blíž k sobě samému a získáváte úctu a respekt svého okolí.

Pomáhám svým klientům dodat si odvahu vypudit spoustu falešných NE a falešných ANO, která tak bravurně skryla jejich pravé JÁ.

Ukazuji jim, jak srozumitelně komunikovat ven svoje pocity a svoje postoje světu. Jak sejmout masky přetvářky a nebýt loutkou v rukách ostatních. Opravdovost je klíčem ke dveřím, které bývají mnohdy nekonečně dlouho zamčené.

Přirozený a autentický projev vždy vede k opravdové vnitřní svobodě.

Je to váš život, jsou to vaše touhy a naděje.

Komentáře